Nar: Bereketin ve Birliğin Simgesi

Nar bereketin, bolluğun, birliğin ve çoğalmanın simgesidir. Onlarca tanesiyle, bir iken bin ve bin iken bir olmayı, tek iken çoğalmayı, yalnızken bollaşmayı sembolize eder.

Antik dönemlerden beri pek çok medeniyette kutsal meyve olarak kabul edilmiş ve bu sayede yerleşik geleneklerde değerli bir yer edinmiştir.

Anadolu’da da eski dönemlerden beri narın özel bir yeri vardır. Örneğin; Anadolu’da ve çevresinde yakılmış pek çok türküde geçer: “Ah şu gelen yar olaydı, elinde nar olaydı.” Peki, yardan neden nar bekler türküdeki sevgili? Çünkü Osmanlı Dönemi’nde erkekler çoğalmanın ve birlik olmanın simgesi olarak evlenmek istedikleri kızlara nar verirlermiş.

Osmanlı Dönemi’ndeki bu kültürel değerinden mütevellit Azeri, Ermeni ve diğer komşu ülkelerin toplumlarında da narın kutsallıkla bağdaşan, birliği ve çoğalmayı sembolize eden bir anlamı olduğu biliniyor.

Belki evlenme teklifini nar göndererek yapmak artık sadece türkülerde kaldı ancak nar günümüzde hala bir yandan sağlıklı bir meyve olarak mutfakları doldurmaya devam ederken bir yandan da bin yıllar öncesine değin uzanan bereketin ve çoğalmanın simgesi olma öyküsüne uygun biçimde dükkânlarda hediyelik eşya ve dekorasyon ürünü biçiminde evlere bereket getirir denerek satılıyor.