Nacak

Ağaç ve benzeri şeyleri kesmek, yarmak ve yontmakta kullanılan ağaç saplı demir âlet.