Müziğin Taşıdığı Sır

Her şeyin bir müziği vardır, doğadaki her sesin…

Bazı insanlar bilirler, duyarlar bunu, bir kuş sesinin hangi notada seslendiğini çıkarıverirler; her sesi notaya döküverirler; her bin insandan biri böyle doğar; böyle insanlara ‘absolüt’ denir…