Müjdeler Olsun Diyor Hava Tahmincileri!

Bugün, gelen kuşak için farklıbir coğrafya algılanmasıoluşmaktadır. Artık eski ağaç türleri, kuş çeşitleri bilinmemektedir.

Eskilerde kış aylarında köylerde serçeler, bozlaklar, karatavuklar yani bin bir çeşit ötücü kuşlar yığınla uçuşurlardı. Mevsimlerin gelişini kuşlarla karşılar, çiçeklerin açışını kuşlardan öğrenirdik. Çocukluğumuz kuşların peşinde koşmakla geçer, kuşlar kaçmaz, ne kadar kovalarsan kovala yinede evlerin etrafına toplanırlardı. Tarlalarda kuşları kaçırmak için değişik tipte korkuluklar yapılırdı. Bunlar yirmi otuz yıl öncesinin kuşağı için çok anlam ifade ediyordu.

Aslında dünya değişmiyor. Dünya kirleniyor, kirlendiği için kuş türleri yok oluyor, ağaç türleri yok oluyor, sulak alanlar bir bir kuruyarak bütün bu türlerin üremesi, yetişmesi, konaklaması olanağı kalmıyor. O nedenle, her kuşak için yeni coğrafya bilgileri, kuş çeşitleri, bitki çeşitleri adları farklılaşıyor. Biz, kuşaklar olarak bu geçiş sürecini belki çok algılayamıyoruz. Tükenen kuş türlerinin, bitki türlerinin farkında bile değiliz. Gündelik bir olaymış gibi gelip geçiyor bilgi birikimimizden.

Dünyamızda var olan elli milyar göçmen kuşun beş milyara yakını Afrika ile Avrupa arasında gidip gelmektedir. Bununda %70 gibi çok önemli bir kısmı Anadolu’dan geçmekte, Anadolu’da konaklamaktadır. Dörtyüzelliye yakın kuş türü sürekli olarak ülkemizde yaşamaktadır.

Gediz Deltası, Büyük Menderes Deltası, Göksu Deltası, Göller Bölgesi (Burdur, Eğirdir, Beyşehir) ve eskiden deniz olan İç Anadolu’nun, Toros Dağları’nın oluşması sonucunda denizin çekilmesi ile bu günkü halini alan ve deniz artığı olarak kalan Tuz Gölü en önemli kuş alanlarıdır. Flamingolar, turnalar, balıkçıllar, pelikanlar, kartallar, 4–5 bin bireylik gruplar halinde uçan kırlangıçlar, güvercinler, leylekler nerede bu gün. Artık küçük çocuklara ‘seni leylekler getirdi’ deyimini yeni kuşaklar kullanamayacaklardır.

Evet, doğa kirleniyor, kuş türleri yok oluyor, bitki türleri yok oluyor, göller kuruyor, akarsular kirleniyor. Yirmi otuz yıl öncesinin kuşağı için doğal hayatlarının bir parçası olarak var olan bitki ve kuş türleri bu günkü kuşak için kitaplardaki bilgiler olarak öğreniliyor. Bu gün hava tahminleri sunucuları sevinçle müjde veriyorlar kar geliyor, yağmur geliyor diye.

DİKKAT!

Verilen müjde değil, çevre kirlenmesinin, doğanın yok oluşunun anlatımıdır.