Monsanto’nun Halkı Yanıltmasına İzin Vermeyin!

Buğday Derneği, change.org adresinde başlattığı kampanya ile dünyanın en büyük GDO ve tarımsal kimyasal tekellerinden ABD menşeli Monsanto’nun halkı yanıltmasına engel olunması çağrısında bulunuyor.

Buğday, tüm takipçilerinden geleceğimiz için, gıda güvenliğimiz için aşağıda metnini ve linkini göreceğiniz bu kampanyayı hemen imzalamalarını önemle rica ediyor.

http://www.change.org/tr/kampanyalar/t%C3%BCrk-patent-enstit%C3%BCs%C3%BC-monsanto-nun-halk%C4%B1-yan%C4%B1ltmas%C4%B1na-izin-vermeyin-tpekurumsal

Kampanya metni:

Monsanto’nun halkı yanıltmasına izin vermeyin!

Sofralarımıza kadar giren GDO’lu ürünler, geleneksel üretim yapan çiftçiyi yok sayan, bağımlı hale getiren ve gün geçtikçe tekelleşen tarım sistemi, yok olan doğal varlıklarımız, ticari mal haline getirilmek istenen atalık tohumlarımız…

Sadece bizi değil, çocuklarımızın geleceğini de yok eden bu gelişmelerin altından hep aynı devasa tarım tekelleri çıkıyor.

Monsanto firması da bunlardan biri. Monsanto’nun, dünyanın dört bir yanına dağıttığı GDO’lu tohumlar, yaşamın çeşitliliğini, direncini ve sürdürülebilirliğini, sağlığımızı, bağımsızlığımızı tehdit ediyor.

Buğday Derneği ve destekçileri olarak görüyoruz ki, Monsanto Türkiye halkını yanıltmanın başka yollarını arıyor. Türkiye’de ‘BIODIRECT’ adıyla tescil ettirmek istediği markayla kimyasallar üretebilir, tarlalarımıza ve sofralarımıza zehir akıtabilir. Eğer bu marka ile organik üretim yapacaksa GDO’lu üretim yapan bir firmaya organik üretim izni verilmesinin tüketici açısından kafa karıştırıcı olacağını düşünüyoruz ve doğru bulmuyoruz.

Monsanto’nun, tüm dünyada ve Türkiye’de ‘ekolojik’ ve ‘organik’ anlamına gelen ‘bio’ kelimesinin ardına sığınarak çiftçiyi ve halkı yanıltması kabul edilemez.

Binlerce yıllık tarım kültürünün ve tohumların mirasını emanet alan Türkiye halkı buna izin vermemeli, veremez!

‘Bio’ kelimesi tıpkı ‘organik’ ve ‘ekolojik’ kavramları gibi kanunen koruma altındadır, sadece organik ve doğa dostu tarım yapan firmalar bu sıfatı kullanabilir.

Monsanto, 21 Mart’ta tescil için Türk Patent Enstitüsü’ne başvuruda bulunduğu ‘BIODIRECT’ markasıyla, tarla ve sofralarımızı organik tarımla ilgisi olmayan kimyasallar ve gıdalarla doldurabilir, GDO’nun risklerinden korunmak isteyen tüketiciyi yanıltabilecek üretimler sunabilir. GDO üreticisi Monsanto adının, GDO’yu tamamen yasaklayan organikle birlikte anılması kabul edilemez.

5262 sayılı Organik Tarım Kanunu’na ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 4077 sayılı Tüketici Yasası ve özellikle de 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin hükümleri çok açık: ‘Mal veya hizmeti niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar tescil edilemez!’

Buğday Derneği’nin Türk Patent Enstitüsü’ne resmi olarak da ilettiği ‘3. kişi görüşü’nü destekliyoruz.

Türk Patent Enstitüsü Markalar Daire Başkanlığı’ndan, Monsanto’nun bu halkı yanıltma girişimini boşa çıkarmasını, BIODIRECT marka başvurusunu reddetmesini talep ediyoruz.

Buğday Derneği