Mescit Dağları

Çoruh Havzası Karadeniz coğrafyası içerisinde bulunmaktadır. Çoruh’a can veren Mescit Dağları’nın bir yanı Çoruh’u beslerken, öbür yanı Fırat Nehri’ni beslemektedir.

Yazı ve fotoğraf: İsmail Şahinbaş