Merkez Av Komisyon Kararları İle Av Kuşları Tehlikede!

Bu yıl yapılan toplantıda herhangi bir bilimsel dayanağı olmadan alınan kararlardan en kritik olanı, ördek türlerinin av kotasının arttırılması oldu. Bugüne kadar ava açık ördek türlerinden 4 birey avlanabilirken bu yıl avcılar 6 ördek vurabilecekler.

Yapılan bir diğer değişiklik göçmen türler olan ve ülkemizde azalma eğilimi gösteren bıldırcın ve üveyiğin avlanabileceği gün sayısı. Şimdiye kadar 3 gün avlanabilen bu türler artık 4 gün avlanabilecek. Av baskısına dayanmakta zorlanan bu türlerin ülkemizde azalması tüm dünya nüfusunu olumsuz etkileyeceği gibi ava açılan 4. gün, avı yasak kuş türlerini de etkileyecek.

Yapılan kritik değişikliklerden diğeri de, avcının yanında bulundurabileceği av limitini gösteren bagaj limitinin bir günden iki güne çıkarılması oldu. Avcı avdan dönerken yanında yalnızca bir günlük av kotasına karşılık gelen hayvan bulundurabilirken iki güne çıkarılmış olması suiistimalleri arttıracak.

Türlerin devamlılığı için Merkez Av Komisyon kararlarının iptali şart

Hâlihazırda yaşam alanlarının bozulması nedeniyle ciddi anlamla tehdit altında olan yaban hayvanlarını küresel iklim değişikliği nedeniyle daha da belirsiz bir gelecek bekliyor. Ülkemiz yetkililerine bu durumda düşen görev bu canlıları korumakken Merkez Av Komisyonu’nca alınan olumsuz kararlar üzüntü vericidir. Avcılığın ülkemizde yaban hayatı üzerinde önemli bir tehdit olmasındaki en büyük nedenler, mevzuat dışında yapılan avlanma, türler hakkında bilimsel verilerin yetersiz olması, avcılık ve denetim mekanizmalarının tam olarak oturmamış olmasıdır.

Durum böyle iken gerekli bilimsel çalışmalar yapılmadan avla ilgili esasların tamamen keyfi bir biçimde değiştirilmesi kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti imzalamış olduğu uluslararası Biyolojik Çeşitlilik, Bern ve CITES Sözleşmeleri kapsamında türlerini korumak ve bu türleri gelecek nesillere aktarmak konusunda taahhüt vermiştir. Merkez Av Komisyon kararların iptali ve eski haline getirilmesi yaban hayatın korunması için büyük önem taşıyor.