Mera Yoksa Ot, Ot Yoksa Et Yok!

Ülkemizin içinde bulunduğu kırmızı et krizi temelinde; meralarımızın yok edilmesi yatmaktadır. Oysa meralarda doğal olarak yetişen bitki örtüsü, hayvanların yem ihtiyacını karşılar, erozyonu önler, su varlığımızı korur, üstelik bunun için ücret de talep etmez. Bütün faydalarına rağmen 1940’lı yıllarda 46 milyon hektar olan mera varlığımız, 1950’li yıllarda 37 milyon hektara ve günümüzde 21,7 milyon hektara kadar düşmüştür.