Mekteb-i Mülkiye, Aralık ayında Toplumsal Tarih Dergisi’nde!

192. sayıda ayrıca Edhem Eldem, Arma-i Osmanî’nin ortaya çıkışını, nasıl bir ihtiyaca karşılık geldiğini ve günümüzde tekrar “hortlamasını” inceliyor.

Oğuz Tekin’in kısa yazısı Küçükçekmece Gölü kıyısında, adının yanlış bir şekilde Bathonea olduğu söylenen yerleşimle ilgili günlük basına da yansıyan spekülasyonlara son veriyor.

Toplumsal Tarih bu ay ayrıca, Alexandre Toumarkine’in ünlü Türkolog Jean-Paul Roux ile ilgili yazı dizisinin son bölümünü de yayınlıyor. Toumarkine makalesinin üçüncü bölümünde Roux’nun Türk Devleti’yle olan “mükemmel” ilişkisini de söz konusu edip, onun rolünün “Türk Devleti’nin zirvesindeki siyasal ve ideolojik hassasiyet farklılıklarının ötesinde eşit bir takdir gördüğünü” belirtiyor.

İpek Çalışlar, Tarih Vakfı ve Cumhurbaşkanlığı Arşivleri’nde bulduğu kaynaklar sayesinde Mustafa Kemal ve Latife Hanım’ın boşanma süreçlerinin gizli kalmış noktalarını aydınlatıyor.

Dilek Sarmış, “Cumhuriyet Öncesi Fikir Hareketlerinde Bergsonculuğun Yeri ve Yayılması” başlıklı makalesinde Osmanlı modernleşmesi ve entelektüel hayatında Fransız filozof Henri Bergson’un etkisini inceliyor.

192. sayıda ayrıca, Rıfat N. Bali, “Özür Dileme ve Tazmin Etme: Tarihle Yüzleşmenin ‘Olmazsa Olmaz’ İki Şartı” başlıklı makalesinde, geçmişin mağdurlarından özür dilemenin ve tazminat ödemenin bir devletin ve bir toplumun geçmişi ile yüzleşmesinin ve bu yüzleşmenin getirdiği sorumlulukları üstlenmesinin en önemli parçalarından olduğunu söylüyor.
 

Toplumsal Tarih sayfaları, Aslı Daldal’ın, her ikisi de İstanbul’u hayali bir aşk hikâyesi için “oryantal” bir mekân olarak kurgulayan, 1960’larda yapılmış iki filmi karşılaştırdığı makalesini de okuyucularla buluşturuyor.

192. sayı, Aslı Odman’ın, 1909 Adana Olaylarının 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen “Adana 1909: Yüz Yıllık Bir Perspektiften Tarih, Bellek ve Kimlik” başlıklı konferansı tanıttığı yazısına yer veriyor. Ayrıca bu sayıda, Ahmet Akşit ve Selin Akgül’ün 1909’da Adana’daki Ermenilere yönelik katliama dair Selim Deringil’le yaptıkları söyleşi de yer alıyor.

Bülent Bilmez’in “Osmanlı Döneminde Balkan Kadınları” ismini taşıyan ve Amila Buturoviç ile İrvin Cemil Schick’in derlediği makalelerden oluşan kitabı tanıttığı yazısı da Toplumsal Tarih’in Aralık ayı konuları arasında bulunuyor.

Emel Seyhan, Edhem Eldem düzenli köşeleriyle, Alexandre Toumarkine ve Dilek Sarmış ise güncel bölümündeki yazılarıyla ilginç konuları aktarıyor ve yorumluyorlar.