‘Mekânsal ve Toplumsal Olanın Bilgibilimi Yazıları’

İlhan Tekeli Toplu Eserler dizisi, Mekânsal ve Toplumsal Olanın Bilgibilimi Yazıları ile 10’uncu kitaba ulaştı. Türkiye’nin en önemli bilim insanlarından biri olan, aynı zamanda Tarih Vakfı’nın Kurucu Başkanlığını üstlenen ve yıllarca Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini başarıyla sürdüren İlhan Tekeli’nin Toplu Eserler projesini sürdürmenin onurunu yaşayan Tarih Vakfı, serinin 10’uncu kitabını düzenlediği bir toplantı ile tanıttı.
 
 
İlhan Tekeli “Kitabın adı kırk yıllık bir uğraş sonunda vardığım noktayı yansıtıyor,” diyerek betimlediği Mekânsal ve Toplumsal Olanın Bilgibilimi Yazıları kitabı hakkında şunları söyledi: “1961 yılından sonra şehir planlama eğitimine başlamam ve bir süre sonra bölge planlama konusunda uzmanlaşmaya yönelmem beni mekân konusunda duyarlı hale getirmişti. Ancak bu başlangıç noktasından itibaren mekânla ilişkili konuları ele almakta, insan yaşamında mekâna ilişkin alanda düzenlemeler yapılması konularında nasıl düşünülebileceği ile ilgili sağlam bir dayanak ya da kuramsal çerçeve bulamamanın sıkıntısını yaşıyordum. Zonguldak bölge planını hazırlarken, o yıllarda büyük saygınlığa sahip olan devlet planının dayandığı kalkınma modellerinin mekânsal boyutu ihmal ettiğinin farkına varmıştım. Şehir formları hakkındaki Chicago Okulunun kuramları bana çok statik geliyordu ve kent planlamaya yol göstermekte de yetersiz kalıyordu.”
 

İlhan Tekeli, akademide ders olarak da işlediği kent plancılığı ve bölge plancılığı ile bu alanın komşu alanları olan kentsel altyapı, kentsel ulaşım, belediyecilik dışında; tarih yazımı, makro coğrafya, bilimsel felsefe, tarih, eğitim, iktisadi politikalar gibi alanlarla da ilgilenmiş, eserler vermiştir. Tekeli’nin bir kısmı başka yazarlarla olmak üzere 70 kitabı, 640 bilimsel yazısı ve bildirisi vardır. Seçkin bilim ödüllerinin sahibi olarak sayısız çalışmaya katkıda bulunmuştur.

Yayımı gerçekleştirilen ilk on kitap tarih yazımı, bölge planlama, kentleşme ve nüfus, Türkiye’de belediyecilik tarihi, doğal ve tarihi çevreyi koruma, kentsel altyapı, modernite ve kent planlama tarihi, ulaşım, bilgibilim konularını kapsıyor. İlhan Tekeli Toplu Eserler dizisinin 25 kitaba ulaşacağı tahmin ediliyor. Toplu Eserlerde öncelikle Tekeli’nin konuşma ve makaleleri ile seçme kitapları yer alacak. 40 yıllık bir süreye yayılan ve ulaşılması neredeyse olanaksız yazı ve eserlerinin de okurla buluşması sağlanacak.
 

İlhan Tekeli Toplu Eserler dizisinin tüm kitapları, tüm seçkin kitapevlerinin yanı sıra http://www.ideefixe.com/ ve http://www.tarihvakfi.org.tr/ adreslerinden de satın alınabiliyor.