Maya

Hindu inanışı çok tanrılıdır. Şeylerin bir diğerinden ayrılan özellikleri, ondan sorumlu olan güçlerin de farklı anlam ve görevlerle iş başında olduğu anlamına gelir; çoktanrılılık. Hint mitolojisinde tanrılar günlük hayatla, dünyasal olanla birebir ilişki içindedir. Her biri bir başka şeyi simgeler. Vishnu ile birlikte yaratıcı Brahma ve yok edici Shankar bir ‘üçleme bilinci’ oluşturur. Buna ‘trimurti’ denir. Brahma yaratır, Vishnu bilgelikle destekler, farkındalığı sağlar, Shankar zamanı geldiğinde yok eder. Bu doğal bir döngü; vakti zamanı geldiğinde başka bir şeye dönüşen…