Marmara Ereğlisi Kömüre Geçit Vermiyor  

Marmara Ereğlisi, çevre mücadelesinde kömüre karşı birleşti. Trakya ve Tekirdağ çapında çevre mücadelesi veren 16 Sivil Toplum Kuruluşu, ‘Marmara Ereğlisi Çevre Platformu’ oluşumunu kurdu.

Platform, kömürlü termik santrallerin halk ve çevre sağlığı üzerindeki etkilerini izleyerek, Marmara Ereğlisi İlçesi’nde Kaptan Demir Çelik şirketler grubunun ilçenin yüzde 33’ünü kaplayacak bir kömürlü termik santral kurma isteğine karşı mücadele edecek. 700MW gücünde olan kömürlü termik santralin kurulması halinde, Tekirdağ şehir merkezinde ve İstanbul’un çok sayıda ilçesinde yaşayan yaklaşık 2 milyon insanı, santralin üreteceği 310 bin tondan fazla sera gazı emisyonuyla etkileyecek.

Marmara Ereğlisi İlçesi’ne yapılması planlanan ithal kömürlü termik santraline karşı mahkeme süreci devam ederken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı plan notunda değişikliğe giderek yeni çevre planında Marmara Ereğlisi İlçesi’nde 2 bölgeyi termik santral alanı ilan ederek termik santral yapımına yol açacak süreci tekrar başlattı.

Çevre ve şehircilik il müdürlüğünde askıya çıkan planlara itiraz edeceklerini vurgulayan Marmara Ereğlisi Çevre Platformu Avukatı Seyhan Çetin; “Marmara Ereğlisi Antik Çağ’da başkent olan tarihi bir tarım bölgesidir. Bu bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerine zarar vermeden ekolojik tarım arazisi olarak kullanılması yerine, tarım arazisi ve yerleşim alanlarının ortasına 127 milyon metreküp içme ve kullanma suyu, 2 milyon 200 bin hektar tarım arazisi ve 1.800 bin nüfusun olumsuz yönde etkileneceği bir bölge kömürlü termik santral arazisi olarak ayrılmıştır. Yurtdışından gelen kömürü burada yakıp bizi zehirleyecek olan planlamalara karşı mücadele veriyoruz. Projeye karşı çıkan halk, yaşam alanları, tarım arazileri ve santralden çıkan gazlarla halk sağlığı zarar göreceği için projeye karşı çıkıyor” dedi.
Danıştay, Marmara Ereğlisi’ne yapılması planlanan termik santral yapımını içeren, tarım alanlarını ‘enerji üretim ve depolama alanı’ ve ‘kentsel yerleşme alanı’ adları altında yapılaşmaya açan Trakya Bölge Planı değişikliğini oybirliğiyle durdurmuştu.

Kömürlü termik santraller trafik kazalarından daha çok can alıyor

Geçen yıl yayımladığımız ‘Sessiz Katil’ raporunun bulguları, Türkiye’de 2010 yılında kömürlü termik santrallerin yarattığı hava kirliliğinin insan ömrünü yaklaşık 10 yıl kısalttığı ve aynı yıl Türkiye’de kömürlü termik santrallerin yarattığı hava kirliliğinden kaynaklı ölümlerin, trafik kazalarında yaşanan can kayıplarının yaklaşık 2 katı olduğunu ortaya koyuyor. Hava kirliliği kalp, akciğer ve solunum yollarını etkileyerek akciğer kanseri, mesane kanseri, felç, iskemik kalp hastalıkları, kalp krizleri, kalp yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve astım gibi hastalıklara sebep oluyor. Çocukların sık solunum yolları enfeksiyonu geçirmesine, akciğer gelişimlerinin yetersiz olmasına neden olmaktadır.

Sağlık ve Çevre Birliği HEAL’in Ödenmeyen Sağlık Faturası başlıklı 2014 yılındaki çalışmasına göre ise Türkiye’de kömürlü termik santrallerin her yıl 2,9 – 3,6 milyar USD arasında sağlık maliyetine neden oldu, kömürlü termik santraller nedeniyle her yıl 2879 erken ölüm, 637.643 iş günü kaybı, 3823 yeni kronik bronşit vakası yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) araştırmalarına göre çevresel hava kirliliği 2012 yılında 3,7 milyon kişinin erken ölümüne sebep oldu ve en büyük çevresel sağlık tehdidi olarak listelendi.