Leopar Görüntüleri, Kafkasya’daki Koruma Çalışmalarının İlerleme Kaydettiğinin Göstergesi

leos nakhchivan

Nesli tehlike altında olan Kafkasya leoparına ait yeni görüntüler, Kafkasya’da on yıldır yürütülen tür koruma çabalarının sonuç verdiğini gösteriyor. Çalışmaların yürütüldüğü Ermenistan’ın güneyi ve Azerbaycan’ın Nahçivan Özerk Bölgesi’ne yerleştirilen foto kapanların sekiz ay boyunca kaydettiği görüntüler incelendi. Geçtiğimiz yıl en az bir erkek ve iki dişi bireyin bölgede yaşadığı tahmin edilen bölgedeki bu gelişme, dişilerin yavrulaması için bir umut olarak görülüyor.

Bu ay, Azerbaycan’dan gelen yeni görüntüleri de değerlendiren uzmanlar, Güney Kafkasya Bölgesi’ndeki leopar birey sayısının yediye kadar çıkabileceğini söylüyor.

WWF-Kafkasya Doğa Koruma Direktörü Nugzar Zazanashvili “Birey sayısındaki artışın, özellikle Kafkasya’nın güneyinde bulunan leopar popülasyonuna olumlu etkisi olduğu söylenebilir. Bu gelişmede, alandaki 10 yıllık leopar koruma faaliyetlerimizle yakından bağlantılı olduğunu düşünüyoruz” dedi.
Fotokapan görüntülerine ve alandaki izleme çalışmalarına bakıldığında leoparın avladığı türlerin sayısında da önemli bir artış var.

WWF, IUCN/SCC Kedi Uzman Grubu ile birlikte ve Kafkasya Ekolojik Bölgesi’nde bulunan ilgili kurumların katılımıyla türün bölgesel ölçekte etkili korunması için Kafkasya Leopar Koruma Stratejisi’ni hazırladı.

Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan hükümetlerinin Ulusal Eylem Planları’na dahil ettiği bu strateji, türleri izleme çalışmalarının artırılması, yasadışı avcılık ve korunan alanların sayısının artırılması gibi faaliyetleri içeriyor. Ermenistan’da 2002’den bu yana, leoparın yaşam alanın da bulunduğu ve ülkenin yaklaşık yüzde 2.9’unu kapsayan dört yeni korunan alan ilan edildi.

Kafkasya leoparının 1300 bireyden az kaldığı ve İran’dan Rusya’nın Kuzey Kafkasya bölgesine kadar uzanan bir alanda yaşadığı tahmin ediliyor.

Bir zamanlar Karadeniz ve Hazar Denizi arasındaki dağlık bölgelerde yaygın olarak görülen leoparın popülasyonu, yasadışı avcılık ve yaşam alan kaybı nedeniyle 20. yüzyılda ciddi olarak azaldı. Eskiden Türkiye’nin bir bölümünü de kapsayan Kafkasya’nın, açık bozkırları hariç, neredeyse tamamında yayılış gösteren bir büyük kedi türü olan leopar, artık kritik düzeyde tehlike altında.

Bugün, Türkiye’de nadiren de olsa görülen leoparın korunması için Orman ve Su İşleri Bakanlığı öncülüğünde, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşların katılımıyla Kafkasya Leopar Koruma Stratejisi ile uyumlu bir ‘Ulusal Eylem Planı’nın acilen hazırlanması ve planda yer alacak araştırma, koruma, izleme ve farkındalık yaratma çalışmalarının hızla hayata geçirilmesi gerekiyor.