Kültür Hazinesine 4 Altın Kitap Daha

KİTAP SAYISI 17 OLDU

Daha önce Kocaeli’yi konu alan 13 kitabı kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, 4 yeni kitabı daha çıkardı. Böylelikle Kültür Yayınları’yla basılan kitapların sayısı 17’ye ulaşmış oldu. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın hazırladığı kitaplardan üçü kent tarihini biri de spor kültürünü anlatıyor. Eserler kentle ilgili birçok bilinmeyeni de gün yüzüne çıkarıyor.
 

 
KURTULUŞ SAVAŞI’NIN KARAMÜRSELLİ KAHRAMANLARI
Karamürsel’in Kurtuluş Hikâyesi’nin anlatıldığı ‘Karşı Yakanın Beyleri’ adlı kitapta Karamürsel’in milli mücadele dönemde Marmara Bölgesi’nin en önemli limanlarından biri olduğu vurgulanıyor. Erdoğan Özdemir tarafından hazırlanan kitap, Yunan ve İngiliz gemilerinin sık sık ateş altında tuttuğu Karamürsel’de beylerin ve eşrafın milli mücadele kuvvetlerine nasıl silah ulaştırdıkları anlatılıyor. Kısıtlı imkânlarla ve büyük özveriyle verilen mücadelede kahraman Karamürsellilerin göz yaşartan duruşu ve direnişi ele anlıyor.
 

KENTTEKİ İLK OSMANLI YÖNETİCİSİ SÜLEYMAN PAŞA

Kocaeli’nin İlk Osmanlı Yöneticisi olan Süleyman Paşa kitabında ise Bithynlerden başlanarak tarihi süreç Süleyman Paşa’ya kadar anlatılıyor. İzmit’in Osmanlılar tarafından fethedilmesi, Süleyman Paşa’nın Yöneticiliği, İbn Batuta, Süleyman Paşa’nın vefatı ve özellikleri, İzmit Tanımları, Namık Kemal gibi ünlü isimlerin İzmit hakkında söyledikleri kitapta yer alan bölümlerden bazıları. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü Üyesi Prof. Dr. Enver Konukçu tarafından hazırlanan kitap, Osmanlı tarihi ve Kocaeli açısından önemli bir kaynak olarak dikkat çekiyor.
 

 
SPOR KÜLTÜRÜ
Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yavuz Taşkıran imzasını taşıyan Spor Kültürü ise birçok spor dalında verdiği bilgilerle en önemli spor kaynaklarından biri olarak yerini aldı. Ailede spordan amatör sporlara, endüstri oyunlarından futbol endüstrisine, Kocaeli’de su sporlarından üniversitede spora kadar çok sayıda konuya değinen Taşkıran, bunun yanında spor yaparken karşılaşılan sorunlara da değiniyor. Kitaptaki başlıklardan bazıları şunlar: Spor arkeolojisi, spor kültürü, sporda disiplin, sporda gönüllülük, borç içinde spor, evde oturan kızlar, Avrupa Birliği ve futbol.
 

TAZMİNAT’TAN CUMHURİYET’E İZMİT

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’ndan çıkan bir diğer kitap ise Şennur Kaya tarafından kaleme alınan Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İzmit Kenti adlı kitap. İzmit’in 1839 ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat yılı olan 1938’e kadarki dönemi anlatan kitap İzmit’i 7 bölümde ele alıyor. Giriş bölümünün ardından kentin coğrafi ve tarihi çevresi anlatılıyor. Kuruluşundan 19. Yüzyıla Kadar İzmit’in Kentsel Gelişimi ve daha sonra da Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kentsel ve Mimari Değişim’e değinen kitap, beşinci bölümde Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İzmit Kentinde Şehircilik ve Mimari ele alıyor. Değerlendirme ve sonuç bölümlerini takiben çizim, plan ve haritalar, fotoğraflar ve belgeler de bir döneme ışık tutuyor. Genel olarak kentin mimarisi ve ulaşımının anlatıldığı kitapta demografik yapıya da değiniliyor.
 

KÜLTÜR YAYINLARI ESERLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Kültür Yayınları adıyla Kocaeli’ne kazandırılan kitaplar ve yazarlarının isimleri şöyle:

1. Milli Mücadelede Servetiye Cephesi – Ali Üzmez

2. Ermeni Meselesi ve Tehcir – Bekir Günay

3. Kocaeli’nin Spor Tarihi – Levent Atalı

4. Geçmişin Aralığından Geleceğe Süzülen Işık – Seher Keçe Türker

5. Osmanlı’dan Cumhuriyet´e İzmit Çuha Fabrikası – Hilal Karavar

6. Yahya Kaptan – Şener Aksu

7. Çanakkale Cephesi〠浣〠瑰㸢ﱂﱴﱧ潤慬琿洿欠棢攠政汫ⱥ欠棢㬲6tContentID

￰tCategoryID 
￰ClassID￶￿㿿Priority
￰Headernde Şehit Olan Kocaelililer – Volkan Şenel

8. İzmit’te Türk Eserleri – Engin Ürkmez

9. I. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu – Akademik

10. Kocaeli Basın Tarihi – Sedat Şimşek

11. Çanakkale Savaşları – Prof. Dr. İzzettin Barış

12. 3. Yöresel Kültürler Fuarı ve Sempozyumu – Akademik

13. I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu – Akademik

14. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İzmit Kenti – Şennur Kaya

15. Karşı Yakanın Beyleri – Erdoğan Özdemir

16. Kocaeli’nin İlk Osmanlı Yöneticisi Süleyman Paşa – Prof. Dr. Enver Konukçu

17. Spor Kültürü – Prof. Dr. Yavuz Taşkıran