Küçük Akbabalar Araştırılıyor

Doğa Derneği, Beypazarı Küçük Akbaba 2010 Üreme Donemi Raporu’nu yayınladı.

RSPB’nin (İngiltere Kraliyet Kuşları Koruma Derneği) desteklediği bu araştırma çalışmasının raporu, Hacettepe Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Bilgecan Şen’in Mart ve Ağustos ayları arasında 400 km karelik alanda yaptığı arazi çalışmalarını ve yuva gözlem verilerini içeriyor.

Küçük akbaba, tüm dünya için IUCN Kırmızı Listede tehlike altında (EN –  endengered) kategorisinde. Avrupa’daki Küçük akbaba popülâsyonunun önemli bir kısmının Türkiye’de yaşadığı tahmin ediliyor. BirdLife’a (Dünya Kuşları Koruma Örgütü) göre bu oran; popülâsyonun yarıdan fazlasını oluşturuyor.

Ankara’nın Beypazarı ilçesi ise nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan küçük akbabalar için en önemli üreme ve beslenme alanlarından biri.

Bu nedenlerle Beypazarı’nda yapılan bu araştırma çalışması ve bunun sonuçlarıyla belirlenecek olan koruma çalışmaları küresel önem taşıyor.

Fotoğraf: Melih Özbek