Köyde Kış Gündönümü

Kır çocuklarını tanıyor musunuz? Kır çocukları, Tahtacıörencik Köyü’nde doğayla uyumlu yaşam ve üretim pratiklerini uygulamaya ve yaygınlaştırmaya çalışan bir grup. Deneyimlerini paylaştıkları bir de blogları var.

kir

‘Köyde yaşamaya başlamak, bazılarını önceden tahmin etmiş olduğumuz pek çok zorluk içeriyor. Biz bu zorlukları öğrenmek ve büyümek için birer fırsat olarak görüyoruz. Zorlukların bir kısmı günlük – rutin işlerle ilgili (ev işleri, çocukların gözetimi, eğitimi), bazısı fiziksel güç veya beceri gerektiriyor (tadilat işleri, odun getirme, kırma, taşıma, yakma, boru temizliği vs) bazısı organizasyon çabası istiyor (ürünlerimizin yapımı, alıcılarla ve destekçilerle iletişim, ziyaretçilerimizi ağırlama, sipariş takibi, kargo, vs), bazısı da köyle ve içinde bulunduğumuz topluluklardaki sosyal etkileşimlerimiz ile ilgili (ilişkilerde yaşanan sorunlar, çatışmalar, birlikte yapılan işlerde çıkan arızalar).’

Küçük ölçekli aile çiftçiliği, doğal tarım, permakültür, doğa koruma, toplum destekli üretim, barışçıl iletişim, armağan ekonomisi gibi alanlarda tekrarlanabilir modeller oluşturmaya çalışan Kır çocukları, yaşadıklarını ve deneyimlerini aktardıkları; aynı zamanda düzenledikleri atölyeler hakkında bilgi verdikleri, yetiştirdikleri ürünleri sattıkları bloglarını sürekli güncel tutuyorlar.