Koruyana ‘Mama’ Yok

Yerel ve ulusal basından edindiğim bilgilere göre Kalkınma Bakanlığı’ndan 1,5 milyon lira ödenek sağlanmış Safranbolu silueti için. Gelen ödeneğin çevre düzenlemesi, cephe giydirilmesi ve restorasyon olarak çeşitlendiği verilen demeçlerden anlaşılıyor. Uygulama alanı ise Misak-i Milli (Kıranköy) ile tarihi kesimde ana güzergâhtaki taşınmazlar yani kültür varlıklarımız.