Korunan Alanlar ve İklim Değişikliği Zirvesi

IUCN ve uluslararası doğa koruma kuruluşları (Dünya Doğayı Koruma Vakfı-WWF, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı-UNDP, Dünya Bankası-WB, Doğa Koruma Örgütü-TNC ve Dünya Koruma Kurumu-WCS) birarada, PACT 2020 (Protected Areas and Climate Turnaround – Korunan Alanlar ve İklim Dönüşümü) projesinde buluştu. Bu işbirliğinin temel hedefi: “Biyolojik çeşitlilik ve insan yaşamı için geliştirilen iklim değişikliği adaptasyon/azaltma stratejilerinde, korunan alan ve korunan alan sistemlerinin önemli bir katkı olarak algılanmasını sağlamak”.

Korunan Alanlar ve İklim Değişikliği Zirvesi, bu işbirliğinin atılan ilk adımıdır. Zirve aynı zamanda, bu çalışma kapsamında, WWF koordinasyonunda ve PACT 2020 ortaklarıyla birlikte hazırlanan “Natural Solutions-Doğal Çözümler” kitabının da tanıtımını amaçlamaktadır. Zirvenin amaçları şu şekilde özetlenebilir:

  • İlerleyen iklim değişikliğiyle mücadelede, küresel topluma destek olmak için korunan alanların rolünün ve fonksiyonlarının belirgin örneklerle gösterilerek açıkça ifade edilmesi ve ayrıntılı olarak anlatılması,
  • 2020’ye kadar, korunan alanlar ve iklim değişikliği konusunda taahhüt edilen ortak eylem programları için gerekli altyapının sağlanmasında bilim, politika ve pratik temel uygulamaların tanımlanması

Zirveye Türkiye’den, WWF-Türkiye “Korunan Alanlar Programı” Ulusal Koordinatörü Başak Avcıoğlu ile UNDP-Türkiye Proje Yönetici Yardımcısı Yıldıray Lise katılıyor. Türkiye’den iklim değişikliğini azaltma örnek çalışması olarak, Çevre ve Orman Bakanlığı, UNDP-Türkiye ve WWF-Türkiye işbirliğinde yürütülen “Orman Korunan Alanlarının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında, “İklim Değişikliğinin Azaltılması için Orman Alanlarının Korunmasında Korunan Alanların Etkinliği” isimli sunum yapılacaktır.