Konya’nın Geleceği Suyun Verimli Kullanımında

WWF-Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), iklim değişikliğiyle mücadele konusunda somut adımlar üretmek amacıyla yürüttüğü ‘Kopenhag Yolunda Türkiye Projesi’ kapsamında gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantılarından ilki 9 Kasım 2009 tarihinde Konya’da yapıldı. Konya Kapalı Havzası’nda kuraklık ve tarımsal verim için yol haritasının değerlendirildiği toplantıya Konya Valisi Sayın Aydın Nezih Doğan’ın da aralarında bulunduğu üst düzey yerel yöneticiler katıldı.
WWF-Türkiye Genel Müdürü Dr. Filiz Demirayak’ın yaptığı açıklamada “Konya Kapalı Havzası, iklim değişikliğinin etkisiyle artan kuraklıklar ve buna bağlı olarak tarımsal verim kaybı gibi sorunlarla başetmek zorunda kalacağı ve bu etkilerin azaltılması için somut adımların bir an önce atılması gerektiği konusunda tüm taraflar hemfikir oldu.” dedi. Konya Kapalı Havzası’nın yaşam kaynağı olan yeraltı sularının verimli kullanımı yalnızca tarımsal üretim açısından değil Havza’nın geleceği sulak alanlar için de kritik öneme sahiptir. Aşırı yeraltı suyu kullanımının önüne geçilmesi en önemli öncelikler arasındadır. Jeotermal, güneş ve biyokütle enerjisi açısından yüksek potansiyele sahip Konya Kapalı Havzası’nda yerel ölçekte yenilenebilir kaynaklarla enerji üretimi konusunda yapılan pilot çalışmalar ile umut verici adımlar atıldığı da toplantının önemli çıktıları arasındadır.
Küresel ölçekte insanlık için en büyük tehdit olan 20C üzerindeki küresel ısınmaya sebep olmamak için 2050 yılında tüm dünya emisyonlarının %80 azaltılması gerekliliğine değinen Dr. Demirayak “Türkiye Kopenhag’da 2020 yılına kadar hiç bir değişiklik yapılmadığı takdirde ulaşılacağı tahmin edilen emisyon seviyesini %30 düşürmeyi taahhüt etmelidir,” dedi.
Küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin anahtarı olan yeşil ekonomiye geçiş için gelişmekte olan ülkelere sağlanacak fon ve teknoloji transferinden Türkiye’nin de yararlanmasının sağlanması ve sanayileşmiş ülkelerin Türkiye gibi sorumluluğu olmayan ülkelere sağlayacağı fonun ulusal iklim değişikliği uyum stratejisinin etkin uygulanmasında kullanılması gerektiği konuları öne çıkan başlıklar arasında oldu.
Konya Valisi Sn. Aydın Nezih Doğan iklim değişikliği ile mücadele sürecinde yerel ve bölgesel yönetimler olarak ev ödevlerinin yerine getirilmesinin gerekliliğinin altını çizerek “Her tehdit kendi fırsatını oluşturur, iklim değişikliği tehdidi de yeni teknoloji kullanımıyla özellikle Konya gibi kısıtlı su kaynaklarının olduğu alanlarda su tasarrufunda fırsatlar içerebilir” dedi.
Dünya Bankası’nın desteğiyle yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen Konya Yuvarlak Masa toplantısında, damla sulama gibi tarımda verimli su kullanımını sağlayan uygulamaların, Konya’nın iklim değişikliğine uyumu açısından birincil öncelikli olduğu konusunda mutabakata varıldı. WWF-Türkiye, 2003 yılından beri Konya Kapalı Havzası Entegre Yönetimi ve bu kapsamda gerçekleştirdiği modern tarımsal sulama uygulamalarını Konya’da iklim değişikliğine uyum kapsamında sürdüreceğini açıkladı.