Kömürlü Termik İçin Bir İptal Kararı Daha!

karabiga ida

Greenpeace’in, CENAL Elektrik Üretim AŞ’nin Çanakkale Karabiga’da kurmak istediği kömürlü termik santralin ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu olumlu’ kararına karşı açtığı davada, yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Santralin yılan hikâyesine dönen ÇED sürecinde, 2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, şirketin hazırladığı ÇED raporuna olumlu karar vermiş ancak daha sonra Çanakkale İdare Mahkemesi, yerleşim alanlarına çok yakın olduğu ve tarım arazilerine ve deniz yaşamına etkileri nedeniyle bu kararı iptal etmişti. Daha sonra ise şirket, ÇED raporunu dörde bölerek tekrar sunmuştu.

Greenpeace’in açtığı dava, dörde bölünen ÇED dosyasının, enerji santrali ve derin deniz deşarjıyla ilgili bölümüne karşıydı. ÇED raporunun diğer iki bölümü hakkında da daha önce Karabiga Temiz Doğa Derneği, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi ve Biga Çevre Derneği dava açtı ve bu davalarda da yürütmeyi durdurma kararı verildi. Santralin Limanla ilgili bölümünün ÇED süreci ise devam ediyor.

Alınan kararla ilgili konuşan Greenpeace Akdeniz Avukatı Deniz Bayram, “Bölgede alınan tüm yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen burada inşaat aylardır büyük bir hızla devam ediyor. Bu hukuksuz inşaat bir an önce durdurulmalı” dedi.

karabiga

Sonuç olarak projenin çevreye vereceği geri dönülemez zararlar 2013 yılında tespit edilmişti. Raporu dörde bölünce bu etkiler azalmıyor ve zaten dörde bölünmüş olması hukuka aykırı. Entegre proje olan kömürle çalışan termik santrallerin ÇED süreci bir bütündür ve bütün olarak tek süreç şeklinde yürütülmeli. Projenin sağlık ve çevre etkileri düşünüldüğünde projenin tamamen iptal edilmesi ve şu ana kadar verilen zararın geri döndürülmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor.

Greenpeace, Soma’da yaşanan facia sonrası, sorunun temelinde Hükümet’in enerji politikaları olduğunu ifade eden bir kampanya başlattı. Kampanyada kömürün, madenden çıkarılmasından, termik santrallerde yakılması aşamasına kadar her alanda insan sağlığı, çevre ve iklime zarar verdiğine değiniliyor ve bu nedenle 2040 yılına kadar kömürün devreden çıkarılarak elektrik üretimindeki payının sıfıra indirilmesi talebinde bulunuyor.