Kızılırmak Deltası’nın Kaderini Mandalar Değiştirecek

Doğa Derneği, Samsun Valiliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği’nin işbirliği, Birleşmiş Milletler GEF Küçük Destek Programı’nın (SGP)’ desteği ile Kızılırmak Deltası’nda Mandacılığın Geliştirilmesi Projesi ilk ürünlerini vermeye başladı.

1990’lı yıllarda 10 bin civarında mandanın yaşadığı Kızılırmak Deltası’nda bugün 3 binlere kadar düşmüş durumda. Sağlıklı bir sulak alan ekosisteminin ayrılmaz parçalarından biri olan mandanın, birçok sulak alan bitkisinin dağılışını kontrol etmesi ve diğer canlıların yuva yapması için korunaklı alanlar oluşturması nedeniyle deltadaki varlığını devam ettirmesi kritik önem taşıyor. Mandacılığın temel sorunlarının giderilmesi aynı zamanda deltadaki sulak alan ekosisteminin sorunlarının çözümünde de önemli rol oynayacak. Mandacılığın yaşatılması sulak alanın ve deltadaki yaşam kültürünün yaşatılması açısından da büyük önem taşıyor.

 

Kızılırmak Deltası’ndaki manda sayısının yeniden artarak sulak alanların delta civarında yaşayanlar için yeniden önem kazanarak korunması için Doğa Derneği tarafından başlatılan ‘Kızılırmak Deltası’nda Manda Sevdası’ projesi kapsamında yöre halkı manda yetiştiriciliği konusunda yeniden teşvik edilirken, son teknolojiler ve ürünlerin pazarlaması konusunda eğitimler verildi ve çeşitli tanıtım materyalleri hazırlandı.

Dünyada önemli bir ekonomiye sahip olan mandanın et ve süt ürünlerinin yanı sıra yine manda sütünden yapılan Kızılırmak Deltası’na özgü manda lokumu manda yetiştiriciliğinin yeniden önem kazanmasında etkili bir rol oynayacak.