Kırmızı Benekli Alabalık

Celal Güzelyürek‘in kaleminden Alakır Vadisi’nin üzerinde dolaşan kara bulutların hikâyesi.

Sırtçantam’ın 35. sayısında…