Khimaira (Yanartaş)

Yanartaş, Çıralı Sahili’nin2,5 kmkuzeyinde bulunan ve ölümsüz alevleriyle dikkati çeker. Burası, öncelikle tanrı Hephaistos’a tapınılan kutsal bir mekândır.

Tanrının işlevi göz önüne getirildiğinde, kendisine tapınmak için daha ideal bir mekân olmayacağı kanısına varılmaktadır.

Hephaistos dünyaya gözlerini açtığında çirkin bir görünüme sahip olduğu için öfkeli babası Zeus, başka bir anlatıma göre hatta annesi Hera tarafından Olympos Dağı’ndan yere fırlatılmıştır.

Çirkinliğinin üzerine bir de topallık eklenince diğer tanrılar tarafından hor görülen Hephaistos yer ve gökyüzünden kaçarak yanardağların altına yerleşmiş ve kendisine demirciliği meslek edinmiştir. Tanrı, yanardağların altında yaşadığı için, İlkçağ insanlarının inancına göre, yeraltından çıkan alevler ve lavlar tanrının körüğünün alevleri olmalıdır.

Tanrısal Alevlerin Kimyasal Gerçeği

İlkçağ insanlarının tanrısal bir güçten kaynaklandığını veya öldürülen canavar Khimaira’nın soluğu olarak düşündükleri, havayla buluştuğunda tutuşan bu kokusuz ve renksiz gaz sızıntısının büyük oranda metan olduğu 1960’lı yıllara kadar anlaşılmamıştır.

19. yüzyılın ortalarında Yanartaş’ı inceleyen Albert Berg’in bilgilerine dayanarak gazın Hidrokarbon’dan (CH4) ibaret olduğunu söyleyen büyük bilgin Alexander von Humboldt bile yanılmıştır. 1967 yılında bir Türk Jeotermal Enerji Araştırma ekibinin yaptığı laboratuar testlerine göre gazın kompozisyonu şöyledir:

Gaz (%)

Metan: 82,96

Etan: 14,5

Azot: 1,5

Karbondioksit: 1,0

Ören yerlerinde ayakta kalan yapılar 

Tarihe merak duyanlara alevlerin yanında dinlendikten sonra yamaçtaki bina yapılarını gezmeleri önerilir. Büyüklüğüyle göze batan Başmelek Mikhael Kilisesi’ne varmadan, etrafa yayılmış bazı heykel kaideleri ve bir Eksedra kalıntıları görülmektedir. Yer yer tutuşan küçük gaz sızıntıları kireçtaşından yapılmış bu eserlerin üzerinde is izleri bırakmıştır.

Yazı: Prof. Dr. Mustafa Adak, fotoğraflar: İsmail Şahinbaş