Kent Müzeleri ve Arşivleri

ÇEKÜL Vakfı’nın 90’lı yıllarda hayata geçirdiği Çevre Kültür Evleri’nin ardından 2000
yılında gündeme taşıdığı bu projenin amacı, kentlileri ortak anılar ve ortak bir kimlik
altında buluşturan mekânlar yaratmak.