Kent Envanterlerinin Sayısı Hızla Artıyor

Son yıllarda kent yöneticilerinin önderliğinde yerel kurum, kuruluş ve kişilerce derlenerek hazırlanan ve sayıları hızla çoğalan kent envanterleri, koruma adına sevindirici bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Kentlerin kültürel ve tarihi birikimlerini bir bütün olarak ele alan envanter çalışmalarının ışığında, kentlerdeki koruma çalışmaları daha sağlıklı bir yol haritasıyla yürütülmektedir. Artık pek çok kent, kendi hazinesini keşfetme yolculuğuna envanter çalışmalarıyla başlamaktadır. Arka arkaya yayımlanan ürünler, kaliteli fotoğraf seçimleri ve baskılarıyla, gelecek kuşaklara hediye edilmeye hazırdır.
 
 
Geçen iki ay içinde Kayseri, Bartın, Muğla ve Kütahya kentleri de uzun suren çalışmalardan sonra envanterlerini tamamlayarak yayımladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yayına hazırlanan ‘Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri’ üç ciltten oluşuyor. Kitapta 439 tescilli eser tarihi, plan ve mimari özellikleri, malzeme ve teknik, süsleme ve kitabe başlıkları altında inceleniyor. ‘Mitolojiden Gezginlere Bartın Kültür ve Turizm Envanteri’ kitabı ise İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlandı. Dört bölümden oluşan kitapta, kent hakkında tarih, coğrafya, ekonomi gibi genel bilgilerin yanında, kültürel doku, tarihi ve arkeolojik değerler, sivil mimari ve doğal değerler gibi kent varlıkları hakkında detaylı bilgi veriliyor.
 
 
 
İl Özel İdaresi tarafından desteklenen ve Muğla Üniversitesi Kayra Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yayına hazırlanan ‘Muğla Kültür Envanteri’ ise kullanılan yöntemler ve oluşturulan ekiplerin çalışma açıklamasıyla başlıyor; bu nedenle envanter kitabı hazırlayacak kentlere yol gösterici nitelikte. Kitap on üç bölümden oluşuyor ve Bodrum Yarımadası entografik eserleri detaylarıyla inceleniyor.
 
 
Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı bünyesinde 2004 yılında açılan Anadolu Kültür – Sanat ve Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen eserler de ‘Ben Anadolu’da Doğdum’ başlığıyla İngilizce ve Fransızca metinlerle birlikte yayımlandı. ÇEKÜL Vakfı Kütahya temsilcisi Metin Türktüzün’ün de yazarlığını yaptığı kitap 552 sayfadan oluşuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi de ‘Uludağ’ın Beşibirliği Bursa Kızık Köyleri’ isimli kitap ile Cumalıkızık, Değirmenlikızık, Derekızık, Fidyekızık ve Hamalıkızık köylerini belgeledi. Köylerin yerleşim planlarından geleneksel yaşam kültürüne kadar tarihi ve güncel pek çok bilgiye bu kitaptan ulaşmak mümkün.