Kendini Koruyan Kentler Serisi: Bursa Kitabı Çıktı!

Sivas, Gaziantep, Birgi ve Mardin’in ardından Kendini Koruyan Kentler Serisi kitaplarına Bursa da eklendi. ÇEKÜL Yayınları’ndan çıkan kitabın metinleri ÇEKÜL yayın ekininden Nilüfer Oktay’a ait.

Altı bölümden oluşan kitap 1. bölümdeki ‘Tanpınar’la Bursa’ yazısıyla başlıyor ve kentin biraz tarihine, biraz kültürüne, çarşılarına, İpek Yolu’na bakıyor. 2. bölümde ise kitap Bursa’nın koruma tarihinin başladığı süreç ile devam ediyor. Bu sürecin en büyük tanıklarından ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu kentte ilk koruma adımların nasıl atıldığını ve nasıl yayıldığını anlatıyor: “Bilinen Bursa’nın tamamı sit bölgesiydi ve kentte korkunç bir imar sıkıntısı yaşanıyordu. Biz de çalışma alanımızı sit bölgelerinin korunması, planlanması, yaşatılması üzerine yoğunlaştırdık.”

Kendini Koruyan Kentler dizisiyle, her biri farklı coğrafyalarda, farklı ölçeklerde ve farklı demografik özelliklere sahip, ancak her biri başka bir tarih hazinesi olan kentlerde yapılanlar, özgün birer vaka çalışması olarak okuyucusuyla buluşuyor.

Kitaplarda, ‘Kültürel mirası neden, nasıl, kiminle birlikte korumalı?’ sorularının yanıtı var. Koruma sürecinde benimsenen kavramlar ve uygulamalar, süreçte etkin rol almış kişilerin tanıklığı da kitapta yer alıyor. Sadece mimarlık, şehir planlama, restorasyon, kültürel miras ile ilgili çalışmalar yürütenlere değil ‘kent’ine sahip çıkmak isteyen herkese sesleniyor.