Kazdağlıoğlu Meydanı Önceliklidir

Tarihi şehir kesimindeki Kazdağlıoğlu Meydanı’na ilk kazma 01 Mart 1975 tarihinde vuruldu. Bu süreç, değerli büyüğüm Sayın Kızıltan Ulukavak’ın ‘Safranbolu’da Bir Zaman Bir Başkan (1974 – 1980)’ isimli kitabının 143. sayfasında şöyle anlatılmaktadır: