Katır Yolu Sistemli Yapılan Bir Yol Ağında İse, Bir Sonraki Durak Neresi?

1975’de Safranbolu Belediye Meclisi’nde alınan Safranbolu kültürünü korumaya yönelik yapılan çalışmalardan sonra ikinci bir açılım ‘Doğa ve Kültür Açılımı Projesi.’ Bu proje kapsamında yapılan ‘Katır Yolu’ çalışması ise turizm için önemli bir açılım.

Dünyada gelişen, değişen turizm hareketiyle birlikte oluşan bu doğa hamlesi yerinde ve zamanında bir hareket oldu. İnsanların ekolojik yaşam isteği, biyolojik çeşitlilik ve yavaş yaşam gibi kavramların konuşulduğu bir dönemde yapılan bu çalışma, Safranbolu ve çevresinin turizm anlayışına önemli bir katkı getirecektir.

Bu çalışma sonucunda, Safranbolu kendi coğrafyasını tanıdı, geçmişteki sosyolojik, ekonomik yapısı ile tanıştı. Bölgedeki bitki çeşitliliği ve coğrafyasının büyüleyici gizli kalmış yanlarını keşfetti… En önemlisi de bu proje ile bir zamanlar Safranbolu ile Eflani arasındaki önemli bir bağ ortaya çıktı… Bu önemli bağı oluşturan yol bu coğrafyanın kalbi olan ticari hayatı şekillendiren yoldu… Şimdiye kadar kültürel miras olarak bilinen Safranbolu’nun derin kanyonları daha derin bir anlam yükledi şimdi kendine…

Bu proje ile keşfedilen Katır Yolu gösterdi ki; Safranbolu’nun kültür tarihi en az bu yol kadar eski… Yollar bir kentin belleğidir ve Katır yolunun yapılış tarihi en az Safranbolu’nun kuruluş tarihi kadar eski olabilir. Yol üzerinde yapılmış olan çeşmeler, köprüler, hanlar ve taş döşeme yollar bu yolun çok nitelikli ve sistemli bir şekilde yapıldığını, kullanıldığını gösteren bir işaret…

Araştırmaların sonucu olarak bu gün biliyoruz ki; Anadolu’ya gelen ve Anadolu’dan Avrupa’ya giden tüm yollar üzerindeki iki yerleşim arasındaki mesafe 30 ila 35 km’dir. Safranbolu ve Eflani arasındaki Katır yolunun da 33 km oluşu bilinçli yapılan yol ağına işaret değil midir?

Peki; madem bu yollar bilinçli yapılan yollarsa bu yolun Safranbolu’dan önceki durağı neresi? Eflani’den sonra bu yol nereye gidiyordu?