Kaş’ta Sürdürülebilir Turizm İçin Eğitim Zamanı

Akdeniz’deki deniz koruma alanlarında Sürdürülebilir Ekonomik Aktiviteler Projesi (SEA-Med) kapsamında düzenlenen Sürdürülebilir Turizm Planlaması eğitimlerinin üçüncüsü altı ülkeden yaklaşık 45 kişinin katılımıyla Kaş’ta gerçekleştiriliyor. 10 Mayıs 2015 tarihinde başlayan eğitimin bölgesel koordinasyonunu WWF Akdeniz Program Ofisi (MedPO) üstleniyor.

kas wwf ekip

Eğitim programında katılımcılar, Kaş – Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi gibi deniz koruma alanlarının turizm ile ilişkisini, sürdürülebilir turizmde iyi uygulama örneklerini, sürdürülebilir turizm için pazar oluşturma, pazarlama stratejisi geliştirme ve sürdürülebilir turizm yönetim planlarının uygulamaya geçirilmesi gibi temel konuları ele alıyor.

kas

WWF-Türkiye’nin Akdeniz ekosisteminin korunmasına ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına katkıda bulunmak üzere yürüttüğü ‘Kaş – Kekova Sürdürülebilir Turizm Projesi’ bölgede 2000 yılından bu yana yapılan çalışmaların devamı niteliğinde. Çalışmalar Kaş – Kekova bölgesinin, denizel biyolojik çeşitlilik bakımından olağanüstü zengin olduğunu ve buna karşılık orfoz, lahos, fangri gibi tehlike altındaki türlerin sayısının hızla azaldığını ortaya koyuyor. Sürdürülebilir Turizm Projesi için daha önce hazırlanan denizsel yönetim planıyla uyumlu bir turizm planı hazırlanması amaçlanıyor.