Karadeniz’in Sesi Kesecek Hesi!

Bölgede faaliyet gösteren şirketler yasa – hukuk tanımamaktadır.

Rize’nin Senoz Vadisi’nde verilen hukuk mücadelesiyle 2009’un mart ayında yürütmeyi durdurma kararı alınmış olmasına rağmen şirketler faaliyetine ara vermeksizin devam etmekte, yöre halkının haklı tepkilerini hiçe sayan idare, bu vahim hukuk ihlaline göz yummaktadır.
 
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu da “…halen faaliyet gösteren taş ocakları ile yapımı devam eden HES projelerinin vadiyi olumsuz yönde etkilediğinden, söz konusu alan doğal sit gerektiren özellikleri de yitirdiğinden Senoz (Büyükdere) Vadisi’nin doğal sit isteğinin reddine” karar vererek, bu bölgede hukukun değil rantın geçerli olduğu ve HESlerin doğaya zarar verdiği devletin kurumlarınca belgelenmiştir. Devlet suçüstü yakalanmış, suçunu itiraf etmek zorunda kalmıştır. Yüzleşmeden kimse kaçamaz.
 
 
Sadece Senoz’da değil, İkizdere, Fındıklı, Fırtına, Papart, Yusufeli, Şavşat, Maçahel… Bütün Karadeniz vadileri, nehirleri, Munzur, Muğla, Allianoi, Hasankeyf… Ülkemizin tüm su havzaları, insanları tehdit altındadır.
 

Geri dönüşü mümkün olmayan doğa katliamına karşı Karadeniz isyanını örmek üzere birleştik…

Bu doğal ve kültürel yıkımı durdurmak için siz de aramıza katılın…

Sesimizi çoğaltın… Geleceğimizi elimizden almalarına izin vermeyelim…
 

Tarih:23 Ocak Cumartesi

Saat: 12.00’de Kadıköy Beşiktaş iskelesi önü

HES’lere karşı Tulum, kemençe ve davulla İsyana duralım!

Karadeniz’in SESİ KESECEK HESİ!

KARADENİZ İSYANDADIR!
 
 
 

http://www.karadenizisyandadir.org/

http://www.facebook.com/group.php?gid=213273236147