Kar, Kış, Kars -9

ani ebu'l manuccehr camii kars

Ani Ebu’l Manuçehr Camii

Fotoğraf: Salih Enes Özbayoğlu