Kaldı Üç Yüz Altmış Bej Gün

Yerel yönetim seçimleri tam bir yıl sonra bu ayda yapılacak. Belediye Başkanı Sayın Dr. Necdet Aksoy, 4 yılı tamamladı. Bu süreçte yaptığı hizmetleri görsel boyutta yerel ve ulusal medya da kamuoyuna duyurdu. Ayrıca belirli aralıklarla da dergi, broşür, afiş, kitapçık gibi yayınlarla bir bellek oluşturdu.