Kafkasya Leopar Koruma Stratejisi

wwf sirtcantam

Leopar, Kafkasya’da tehlike altında. Sadece küçük ve izole bir çekirdek popülasyonu kaldı. Türün Kafkasya’da yaşamını devam ettirebilmesi için acil koruma adımları atılmalı.

WWF, geçtiğimiz yıllarda, Kafkasya’da leoparın durumunun değerlendirilmesi ve koruma yaklaşımlarının geliştirilmesi açısından önemli çalışmalar yürütmüştür. WWF, Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin (International Union for Conservation of Nature, IUCN) Kedi Uzman Grubu ile bir araya gelerek Kafkasya leoparının korunmasına yönelik adımları belirlemiştir.

wwf

WWF Kafkasya Ofisi tarafından Gürcistan’da yapılan çalıştayda leoparın yaşadığı bilinen ülkelerin, doğa koruma kurum temsilcilerinin ve yaban hayat uzmanlarının bir araya gelerek Kafkasya Leoparı Koruma Stratejisi hazırlandı. Bu taslak strateji dokümanında; ortak amaçlar ve hedefler tanımlanmış, her seviyede atılması gereken öncelikli koruma aksiyonları belirlenmiştir. Bu bakımdan Kafkasya Leoparı Koruma Stratejisi, ilgili ülkelerin kendi Ulusal Tür Eylem Planlarını geliştirmeleri ve uygulamaları için bir rehber niteliğindedir