Japonya Nükleere Veda Mı Ediyor?

Japonya’da bulunan akademik bir topluluk, yaptıkları açıklamada hükümeti, Tokyo Elektrik Şirketi’ni ve ilgili enstitüleri bir hayli eleştirdiler.

Japon Hükümeti’nin ülkedeki nükleer santrallere dayanıklılık testi yapacağını Pazartesi açıklamıştı. Bu, işlemeyen nükleer reaktörlerin faaliyetlerinin gecikeceği anlamına geliyor.

Japonya’daki nükleer reaktörler her 13 ayda bir bakım ve onarım için kapatılmak zorunda. Fukuşima’da yaşanan kazadan sonra, denetlemelere tabi tutulan reaktörlerin hiçbiri daha sonra çalıştırılmadı.

3 hafta önce Japonya Hükümeti, ülkedeki nükleer reaktörlerin güvenli olduğunu açıklamıştı. 2 gün önce Ticaret Bakanı Banki Kaieda’nın söylediğine göre ise, şüpheli olduğu düşünülen reaktörlerin hepsine dayanıklılık testi uygulanacakmış.

Nükleer enerji sektörüne, sektörün içinden gelen eleştiriler, nükleer enerjiye duyulan güvenin çoktan kırılma noktasında olduğunu gösteriyor. Nükleerden vazgeçme kararı alan ülkeler de buna iyi bir örnek. Reaktörlerin tekrar çalıştırılmaması veya dayanıklılık testleri Japonya’nın da bu konuyu tekrar tekrar düşündükleri anlamına geliyor.

Türkiye Hükümeti, yaşanan bu gelişmeleri dikkatle takip etmeli, etkili bir değerlendirme yaparak bir an önce bu çağ dışı enerjiden vazgeçerek yenilenebilir enerjilere yatırım yapmaya başlamalı.