Japonya’da Tarihi Gün

Bugün Japonya’da faaliyet gösteren 54 nükleer santralden 41’i devreden çıkartıldı. Nükleersiz Japonya için geriye sadece 14 nükleer santral kaldı.

Fukuşima nükleer felaketinin ardından Japonya Başbakanı Naoto Kan nükleersiz Japonya için hırslı bir vizyon ortaya koydu. Bu vizyon devam ettirilmeli.

Fukuşima Nükleer Santrali’nde yaşanan çekirdek erimeleri bize nükleerin temel olarak güvenilmez olduğunu gösterdi ve artık çok açıktır ki Japon çevresi, insanları ve ekonomisi bir nükleer kazayı daha kaldıramaz. Yeni başbakan Fukuşima’da temizleme ve yeniden yerleştirme çalışmaları için hemen bir fon oluşturmalı, kalan nükleer reaktörler de gelecek yılsonuna kadar tamamen devreden çıkarmalı ve yeni çıkan yenilenebilir enerji yasası ile gerçek bir enerji devriminin nasıl olacağını göstermeli.

Japon halkının % 85’i temiz enerjilere yönelmek istiyor. Türk halkının da % 84,2’si de enerji ihtiyacımızı karşılamak için riske girmeyip temiz kaynaklara yönelmemiz gerektiği görüşünde. Japonya’nın bu kararı Türk Hükümeti’ne ve tüm dünyaya örnek olmalı, nükleerden vazgeçmek için bir Fukuşima daha beklemeye gerek yok. Türkiye’de enerji devriminin altyapısını hazırlayacak yasaları dört gözle bekliyor.