İzmir’in Kuşlarına Kanal Neşteri

izmirkus
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kuş Cenneti olarak da bilinen Gediz Deltası’ndaki Homa Dalyanı’nda dev iş makineleriyle kapsamlı bir kanal açma projesi başlattı. Proje devam ettiği takdirde Homa Dalyanı’nda üreyen kuş türlerinin yuvaları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelecek.

Doğa Derneği’nin Homa Dalyanı’nda kuluçkaya yatan kuş türleri ile öngörülen kanal projesini çakıştırdığı harita sorunun büyüklüğünü ortaya koyuyor. Yapılacak kanal hem kuş adalarının erimesini hızlandıracak hem de kuşlar için hassas kıyı kordonunu ana karaya bağlayacak.
Doğa Derneği’nin çalışmalarına göre dev kanal projesi kara gagalı sumru adlı deniz kuşunun kuzey Homa Dalyanı’nda yer alan Türkiye’deki tek üreme adasını ortadan kaldıracak. Kanal projesinden doğrudan olumsuz etkilenecek diğer kuş türleri ise Hazar sumrusu, Akdeniz martısı, sumru ve küçük sumru gibi nadir türler. Proje aynı zamanda flamingolar başta olmak üzere pek çok kuşun beslenme alanını da tehdit ediyor. Proje kapsamında pelikanlar için yapay ada inşa edilmesi öngörülse de, bu diğer önemli kuş türlerinin yaşaması için yeterli değil.
Gediz Deltası, Türkiye’de uluslararası ölçekte koruma altında olan 14 Ramsar Alanı’ndan biri. Ayrıca birinci derece doğal sit ve Yaban Hayatı Koruma Sahası olarak koruma altında. Kanal Projesi’nin yapılma gerekçesi Belediye ve Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’ne göre Homa Dalyanı’nın sığlaşmasını engellemek ve su sirkülâsyonunu sağlamak olsa da, Doğa Derneği uzmanlarına göre proje kuşlar için ‘kaş yaparken göz çıkarmak’ anlamına geliyor.
Konu hakkında açıklama yapan Doğa Derneği Genel Müdürü Engin Yılmaz şunları söyledi: “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü kanal projesinin kuşlar üzerine etkileri neredeyse hiç araştırılmamış. Öyle ki, şayet bu proje gerçekleşirse Gediz Deltası’nın uluslararası öneme sahip olmasına neden olan kuş türlerinin yarıdan fazlasının nesli tehlike altına girecek ve deltanın uluslararası önemi ciddi ölçüde ortadan kalkacak.”