‘İstanbul’un Planlanması ve Gelişmesinin Öyküsü’

“Türkiye’de yaşayan kent plancıları ya da araştırmacılar için İstanbul gibi bir dünya kentine sahip olmak önemli bir olanak ya da ayrıcalıktır. Bu ayrıcalığı yeterince değerlendirdiğimiz söylenemez.

İstanbul Türkiye’deki her kent plancısı ya da araştırmacısının gözünü diktiği çok değerli bir laboratuvardır. Kent plancıları bu olanaktan yararlanmak isterler. Bu fırsattan ben de yararlandım…”

Tarih Vakfı tarafından yayımlanan İlhan Tekeli Toplu Eserlerin 25’inci ve son kitabı olan ‘İstanbul’un Planlanmasının ve Gelişmesinin Öyküsü’, Osmanlı’nın son dönemlerindeki ‘utangaç modernite’den Cumhuriyetin ‘radikal ve popülist modernitesi’ne geçiş sürecinde, İstanbul’un gelişmesini ve bu gelişmede planlamanın rolünü betimlemeye çalışıyor.

Tarih: 21 Mayıs 2013, Salı

Saat: 17.00

Yer: Cezayir Restaurant

Adres: Hayriye Caddesi, No: 12 Galatasaray – Beyoğlu