İstanbul İçin Alarm Bildirisi

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden bir grup akademisyen, İstanbul’un dönüşümüne karşı bir bildiri yayınladı.

‘İstanbul için alarm bildirisi’ başlığıyla imzaya açılan metnin ilk imzacıları Boğaziçi Üniversitesi’nden 19 akademisyen. Bildiride Haliç Metro Geçiş Köprüsü, Boğaziçi Karayolu Tüp Geçişi, 3. Boğaz Köprüsü, Taksim ve Yenikapı Meydan Düzenlemeleri, Tarlabaşı ve Fener – Balat gibi 5366 Sayılı Yenileme Yasası kapsamındaki projeler ve Çamlıca Camisi gibi projelerin demokratik katılımı dışlayan bir şekilde yürütüldüğü belirtildi. Söz konusu projelerin gerçekleştirilmesi halinde İstanbul’un ‘doğal çevresi, sosyal yapısı, tarihi ve fiziksel dokusunda geri dönülmez hasarlar oluşacağını’ vurgulayan akademisyenler katılımcı ve denetlenebilir çalışma mekanizmalarının hayata geçirilmesini talep ettiler.

Bildiri şu şekilde:

“Bizler, şehir, çevre, mimarlık ve tarih konularında uzmanlaşan üniversite bölüm ve enstitülerine mensup öğretim üyeleri olarak son dönemde İstanbul’da merkezi yönetim ve büyükşehir belediyesi tarafından yürütülen yapılaşma ve dönüşüm sürecini birçok yönüyle son derece sağlıksız ve tehlikeli bulduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Haliç Metro Geçiş Köprüsü, Boğaziçi Karayolu Tüp Geçişi, 3. Boğaz Köprüsü, Taksim ve Yenikapı Meydan Düzenlemeleri, Tarlabaşı ve Fener – Balat gibi 5366 Sayılı Yenileme Yasası kapsamındaki projeler ve Çamlıca Camii gibi bu süreçte gündeme gelen ve bazıları gerçekleştirilmekte olan birçok projenin karar, tasarım ve ihale aşamalarında demokratik katılım, bağımsız denetim ve şeffaflık ilkelerinin ihlal edildiğini, uzman kuruluşlar ve sivil toplumun görüşlerine yer verilmediğini gözlemlemekteyiz.

Kamu yararına yönelik ciddi tehlikeler barındıran bu projeler gerçekleştirildiği takdirde kentin doğal çevresi, sosyal yapısı, tarihi ve fiziksel dokusunda geri dönülmez hasarlar oluşacağı konusunda kamuoyunu uyarmak isteriz. Bu projelerin İstanbulluların sağlığı ve şehrin geleceği açısından içerdiği tehlikeleri gören bilim insanları olarak yetkilileri kamu yararını ve varlığını dikkate alan, çevresel ve sosyal faktörlere, tarihi ve kültürel değerlere duyarlı gelişim politikaları üretmeye davet ediyoruz. Şehrimiz için büyük bir metropole yakışan, katılımcı ve denetlenebilir çalışma mekanizmalarının hayata geçirilmesini talep ediyoruz.”

İmzacılar:
Lale Babaoğlu, Selim Deringil, Koray Durak, Edhem Eldem, Ahmet Ersoy, Selçuk Esenbel, Paolo Girardelli, Çiğdem Kafescioğlu, Vangelis Kechriotis, Noémi Levy – Aksu, Nevra Necipoğlu, Arzu Öztürkmen, Aslı Özyar, Oya Pancaroğlu, Yücel Terzibaşoğlu, Derin Terzioğlu, Meltem Toksöz, Elif Ünlü, Anestis Vasilakeris.