Isıyı Düşürün! – 4°C Artış Mutlaka Önlenmeli

Dünya Bankası’nın girişimiyle Almanya’da Potsdam İklim Araştırmaları Enstitüsü’nde hazırlanan iklim raporu, en son iklim bilimi çalışmalarından anlık görüntüler veriyor. Raporda, küresel ısınmayı 2 derecede tutma hedefinden vazgeçilirse ve 4 derecelik artışa doğru gidilirse yaşanacak senaryolar anlatılıyor.

Rapor, esasen 4 derecelik artışın insanlık için ne anlama geleceğini aktarıyor. Aynı zamanda, 2 derecelik artış sırasında yaşadıklarımızı da özetliyor. Rapordaki ana soru şu: Eğer karbon azaltım çabalarımız sonuç vermezse ne olur? 4 derecelik artışın etkileri nelerdir? Bu durum, iklim değişikliğine uyum ve yoksullukla mücadele için ne anlama gelir?

Dünya 4 derece ısınırsa ne olur?

Buna verilen kısa cevap şöyle: 4 derecelik artış dünyaya kaos getirecek. Kıyı şehirleri sular altında kalacak, gıda üretiminde ciddi sorunlar yaşanacak, kuraklıklar artacak, ısı dalgaları, su kıtlığı, yüksek yoğunlukta tropik siklonlar, geri dönülemez biyolojik çeşitlilik kaybı ve daha birçok ekolojik sorun yaşanacak.

4 derecelik ısınmanın su, ekosistemler, tarım ve insan sağlığı üzerindeki etkileri büyük kitlelerin göç etmesine sebep olacak; ayrıca güvenlik, ekonomi ve ticaret sistemlerinde ciddi sıkıntılar yaratacak. 4 derecelik artışın vereceği hasar bugüne kadar tam olarak değerlendirilmemişti.

Mevcut Çabalar Yetersiz

İklim müzakerelerinin bugünkü durumu düşünülürse, verilen taahhütler ve emisyon azaltım hedefleri 3,5 – 4 derecelik bir artışa bizi sürüklüyor. Eğer mevcut hedefler de uygulanmazsa, 2060 yılında bizi 4 derecelik artış bekliyor. Doha’da yapılacak iklim müzakeleri öncesinde tüm hükümet delegasyonlarının bu raporu okuması lazım.

Bu rapordan alınacak temel mesaj, 4 derecelik bir artışın benzeri görülmemiş ısı dalgaları, ciddi kuraklıklar, birçok bölgede seller ve taşkınlar, ekosistemler üzerinde geri dönülemez etkilere sebep olacağı. Ancak harekete geçilirse, 4 derecelik artış önlenebilir ve küresel ısınma 2 derecenin altında tutulabilir.

Raporda yer verilmeyen bir nokta, Dünya Bankası’nın tutumunun ne olacağı. 2 derecelik artış için nasıl önlemler alacağı. Dünya Bankası başkanı Jim Yong Kim ve banka yönetimi, bankanın bu konuda izlediği çelişkili tavrı bir an önce bitirerek, fosil yakıtlara bağımlılığını da sona erdirmeli. Dünya, atmosferi daha fazla karbondioksit ile doldurmak zorunda değil. Bugünün teknolojisi temiz enerjileri ucuz ve mümkün kılıyor. Artık gözleri açma ve insanlığın geleceği için harekete geçme zamanı.

Bu rapor insanlığın bugün yüz yüze olduğu iklim değişikliği gerçeğinin açık bir resmi. Şimdi iki seçenek var, ya bir kaostan diğerine sürüklenmeyi göze alacağız ya da harekete geçip daha yeşil, güvenli ve adil bir gelecek kuracağız. Bu bizim nasıl bir dünyada yaşamak istediğimizde alakalı. Eğer hala 4 derecelik artışın daha sonra para ile çözülebilecek bir sorun olduğuna inananlar varsa, artık gerçekçi olmalarının zamanı geldi demektir. Çözümü ne kadar ertelersek, önlemek de o kadar zor olacak.

Greenpeace