Irbını Bilmek

1. Yapılacak işten anlamak.

2. Bir işin nasıl yapılacağını çok iyi bilmek.