İmmana

1. Çok

2. Fazla

3. Beklenilenin, tahmin edilenin üzerinde