İklim Müzakerelerinde Günün Fosili Türkiye!

Doha’da gerçekleşen 18. Taraflar Konferansı’nın ikinci gününde Türkiye, Günün Fosili seçildi. 700’den fazla sivil toplum kuruluşundan oluşan İklim Eylem Ağı (CAN) tarafından organize edilen ‘Günün Fosili’ ödülü, müzakereler boyunca müzakereleri tıkayan veya iklim müzakerelerinin gerektirdiği şekilde davranmayan ülkelere veriliyor.

Durban’dan sonra bu yıl Doha’da, ‘Günün Fosili’ ödülünün bir kez daha Türkiye’ye verilmesini değerlendiren İklim Ağı katılımcıları, iklim değişikliği konusunda Türkiye’nin üzerine düşeni yapmadığının uluslararası sivil toplum tarafından da açıkça fark edildiğini belirttiler.

Küresel kömür yatırımlarında dünyada 4. olması; Enerji Bakanlığı’nın 2012’yi kömür yılı ilan etmesi, bunun yanı sıra Kyoto Protokolü kapsamında mutlak sera gazı azaltım hedefi belirtmemesi ve Kyoto Protokolü ikinci yükümlülük döneminde de azaltım hedefi belirtmeyeceğini açıklaması sebebiyle Türkiye, bu yıl müzakerelerin ikinci gününde Günün Fosili ödülünde birinciliği aldı.

İklim Ağı tarafından hafta başı açıklanan raporda ‘Türkiye Çözüme Gerçekten Ortak Olsun’ denilmiş, iklim değişikliğinin etkilerinin hâlihazırda görünür olduğu, bugün için bile ciddi can ve mal kaybına neden olduğu ortaya koyulmuştu. İklim Ağı katılımcıları, geçen sene de Günün Fosili ödülünü alan Türkiye’nin 2012 yılını kömür yılı ilan etmek gibi fosil yakıt odaklı politikalar ve uygulamalar yerine düşük karbonlu bir gelişim stratejisi izlemesi ve mutlak sera gazı salım azaltım hedefi koymasının ne kadar önemli olduğunu bu fırsat ile tekrar dile getirdiler.