İklim Değişikliğine Uyum için Pilot Uygulamalar Belirleniyor

orman

Akdeniz Ormanlarının İklim Değişikliğine Uyum Projesi kapsamında, Konya Orman Bölge Müdürlüğü’nün sınırları içerisindeki orman alanlarında iklim değişikliğine karşı hassasiyetinin değerlendirilmesi ve sahada yapılacak pilot uygulamaların belirlenmesi için arazi çalışmaları yapıldı.

WWF-Türkiye’nin, Orman Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma Merkezi ile işbirliği içinde yürüttüğü Akdeniz Ormanlarının İklim Değişikliğine Uyumu Projesi’nde verilerin derlenmesinden sonra sıra bölgedeki ormanların güncel durumlarının değerlendirilmesi aşamasına gelindi. WWF’in Akdeniz ormanları uzmanı Pedro Pajares’in katılımıyla Konya, Beyşehir, Ermenek ve Karaman Orman İşletme Müdürlüklerinin sahalarında arazi çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmada, dünyada Konya Bölgesi’yle benzerlik gösteren örnekler üzerinden gidilerek, projede yapılması planlanan pilot uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Pilot uygulamaların, öncelikle projede yapılan modelleme çalışmalarında belirlenecek hassas alanlarda yapılması planlanıyor. Sonbaharda yapılacak teknik çalıştayda Orman Genel Müdürlüğü ve Konya Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları sahada yapılabilecek uygulamalar hakkında bilgilendirilecek ve seçilen alanlarda örnek çalışmalar uygulamalı olarak anlatılacak.

Bu uygulamalar, zarar görmüş sahaların otlatma baskısından korunması, topraktaki nemin tutulması için yeterli otsu bitki örtüsü oluşturulması, fidanların doğal yollarla gelişmesi için uygun koşulların hazırlanması gibi çalışmaları içeriyor. Bu çalışmalar, aynı zamanda 2015 yılı içerisinde hazırlanacak orman yönetim planlarına iklim değişikliğine uyum tedbirlerinin dâhil edilmesi için önemli bir kaynak niteliğini taşıyor. İklim değişikliğinden en fazla etkilenecek yerlerden biri olarak gösterilen Akdeniz Havzası’nda doğal ormanların korunması için planlamanın iklimsel koşullar göz önünde bulundurularak yapılması gerekiyor. Bu noktada, Konya Orman Genel Müdürlüğü sınırları içerisinde yürütülen Proje’nin, Türkiye’nin diğer orman alanları için başarılı bir örneği ortaya koyması amaçlanıyor.