İklim Değişikliği İçin Söz Değil, Hedef Zamanı

sivil iklim zirvesi sirtcantam

Geçtiğimiz yıl toplanarak ortak bir deklarasyon yayınlayan Sivil İklim Zirvesi, yeni bir basın açıklaması yayınlayarak, iklim değişikliği için artık harekete geçilmesi konusunda uyarılarını yineledi.

Sivil oluşumlardan oluşan Sivil İklim Zirvesi’nin 8 Ağustos 2014 tarihli Basın Açıklaması:

Son aylarda artan sıcaklıklara, kuraklığa, sık ve şiddetli ani ve aşırı hava olaylarına, sellere, su baskınlarına, hortumlara ve can ve mal kayıplarına şahit oluyoruz. Küresel iklim değişikliği İstanbul’da, Çanakkale’de, Ankara’da, Konya’da, Karapınar’da, Beyşehir’de, Denizli’de, Antalya’da, Rize’de, Kars’ta…

Biz şaşırmadık, çünkü biz bunu defalarca söylüyoruz, Türkiye iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını mutlaka azaltmalı ve doğa tahribatını durdurarak artık kaçınılması mümkün olmayan iklim etkilerine karşı uyumu güçlendirmeli, biran önce önlem almalı diyoruz. Aksi halde Türkiye’de iklim felaketleri artmaya devam edecek.

Çözümün mümkün olduğunu biliyoruz. Çözüm ulusal ve yerel ölçekte kömür, petrol ve doğalgaz kullanımının azaltılması, enerji verimliliğinin arttırılması  ve yenilenebilir enerji payının artırılmasıdır.

Türkiye küresel iklim değişikliğine neden olan seragazı emisyonlarını 2011 yılına göre 2020’ye kadar en az yüzde 15 oranında azaltmak zorundadır. Çünkü, yüksek maliyetli ve iklim düşmanı olan yatırımlara dur demek için sayısal emisyon hedefi şarttır.

İklim mücadelesinde belediyeler de hemen eyleme geçmeli, seragazı envanterlerini çıkarmalı ve ulusal hedefe paralel olarak 2020 yılına kadar yüzde 15 emisyon azaltım hedefi almalıdır. Belediyeler öncelikle bu hedefleri Eylül ayında bitirecekleri Strateji Planlarına mutlaka dâhil etmelidir.

Böyle bir süreç, bugün fosil yakıt vergileri ve  yaşamımızla ödediğimiz bugünkü duruma göre sadece devlete değil, vatandaşa da önemli ölçüde ekonomik kazançlar getirecektir.

Yaşadığımız felaketler mevcut politikalar devam ettikçe, daha da şiddetlenecek.

Bizler bugün ve gelecekteki ulusal ve yerel uygulamaları yakından takip etmeye devam edeceğiz ve sadece çözümden yana olanlarla adım atacağız.

Sivil İklim Zirvesi