İklim Çözümleri Raporu Çıktı

Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye’nin üstlendiği aktif rolün Kopenhag müzakerelerinde devamı, ancak bu sürecin toplumun tüm kesimlerince anlaşılmasıyla mümkün olabilir. WWF-Türkiye olarak biz de, Aralık 2009’da düzenlenecek Kopenhag müzakereleri öncesinde “İklim Çözümleri: 2050 Türkiye Vizyonu” raporunu yayımlayarak, Türk kamuoyunun dikkatini iklim değişikliğinin etkilerine çekmek istiyoruz. Rapor daha temiz, daha güvenli ve gerçek anlamda sürdürülebilir bir enerji geleceği için teknolojik potansiyelin var olduğunu göstermek ve Türkiye’de iklim değişikliğiyle mücadele ve enerjiyle ilgili kararları etkilemek için hazırlandı.

Rapor, WWF-Türkiye tarafından yürütülen ve Dünya Bankası’nın katkılarıyla gerçekleştirilen “Kopenhag Yolunda Türkiye için İklim Çözümleri” Projesi kapsamında hazırlandı. Proje kapsamında hazırlanan “İklim Çözümleri: 2050 Türkiye Vizyonu”, Kasım ayında Konya, İzmir, Antalya, Bursa, Ankara ve İstanbul’da karar vericiler, özel sektör ve medya temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen yuvarlak masa toplantılarında çözüm odaklı çalışmalarda tartışma dokümanı olarak kullanılacak.