İFSAK’ta Masallarla Fotoğraf Uğraşı Atölyesi

İFSAK, 25 Ocak – 5 Şubat tarihleri arasında ‘Fotoğraf Uğraşı Masallardan Fotoğrafa…’ konulu bir atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak. Gökhan Turgut’un eğitmenliğinde yürütülecek çalışmada, programda gösterilen metinler esas olarak kullanılacak. Ana okumalar, yan okumalarla desteklenecek. Bu noktada ‘okuma uğraşı’nın, ‘amaçlanan iletiyi çıkarma’ eylemine dönüşmemesi hedefleniyor. Atölye çalışması sonunda, çalışma materyallerinin görsel/yazınsal bir kanon oluşturması tasarlanıyor. Eşdeyişle, verili yazınsal ve görsel materyalin ‘minör bir edebiyat formu’na dönüşmesi değerlendirilecek. Bu bağlamda, belirli aralıklarla katılımcıların atölye süresince yaptıkları çalışmaları da ele alınacak. Atölye sonunda, bir bağlam oluşturan çalışmalar İFSAK bünyesinde sergilenecek.

Matematikçi, fotoğrafçı, yazar Lewis Carroll, çalışmanın başlangıç noktası olarak belirlendi. Carroll’un yazarlığı ve fotoğrafçılığının irdelenmesi, atölyenin devam edecek çalışmaları için bir anahtar oluşturacak. Carroll’un metinleri bağlamında ‘baş dönmesi’, ‘düş’, ‘düşüş’, ‘yansıma’ kavramları değerlendirilecek. ‘Grimm Masalları’, Barrie’nin ‘Peter Pan’ı zaman ve hafıza bağlamında ele alınacak. Çalışmalar, Antoine de Saint Exupéry’nin ‘Küçük Prens’i ile tamamlanacak.
 

‘Oyun’, ‘gerçek’, ‘yalan’, ‘yalnızlık’, ‘yurtsuzluk’, ‘çocuk’, ‘zaman’ ve ‘hafıza’, çalışmalardaki temel noktaları oluşturacak. Bu doğrultuda, Bilge Karasu, Metin And, Johan Huizinga, John Berger, Albert Camus, George Lucas, Michael Bakhtin, İngeborg Bachmann okumaları -metinlerden kısa alıntılarla- gerçekleştirilecek.

Ömer Kavur’un ‘Karşılaşma’ ve Reha Erdem’in ‘Beş Vakit’ adlı filmleri, kendi bağlamları içinde, planda gösterildiği üzere izlenecek.

Yukarıda bahsedilen temel izleklerin çalışma sonunda bütünsel bir yapı inşa etmesi tasarlanıyor. Bu doğrultuda, esas olarak Lewis Carroll, Julia Margaret, Abelardo Morell, Sherrie Levine ve Eugene Atget’in fotoğrafları üzerinde çalışılacak.

Program

1. Gün

‘Âlice Harikalar Diyarında’, Lewis Carroll

— Baş dönmesi ve düşüş, düş, mimesis

Yan okumalar:

—‘Gece’, Bilge Karasu

2., 3. Günler

‘Aynanın İçinden’, Lewis Carroll

— Gerçek, oyun, yalan

Yan okumalar:

—‘Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme’, ‘Homo Ludens’, Johan Huizinga

—‘Oyun ve Bügü’, Metin And

—‘Göçmüş Kediler Bahçesi’

4. Gün

‘Hansel ile Gratel’ ve ‘Uyuyan Güzel’, ‘Grimm Masalları’

— Hafıza, zaman

5. Gün

‘Peter Pan’, James Mathew Barrie

— Çocukluk, post mortem fotoğrafçılık

— Hafıza, zaman (devam)

Yan okumalar:

—‘Ve Kalbim, Yüzlerimiz, Fotoğraflar Kadar Kısa Ömürlü’, John Berger

6. Gün

‘Uzaklaşma’

— Yazınsal ve fotoğrafik olarak ‘şimdi’

Yan okumalar:

—‘Malina’, İngeborg Bachmann

7. Gün

Ömer Kavur’un ‘Karşılaşma’ adlı filmi üzerine bir çalışma

8. Gün

Tesadüf ve bilinç

—‘Serendipity’

Yan okumalar:

—‘Dehlizde Giden Adam’, Bilge Karasu

— Sisifos Söyleni

—‘Tersi ve Yüzü’, Albert Camus

9. Gün

Reha Erdem’in ‘Beş Vakit’ adlı filmi üzerine bir çalışma

10., 11. Günler

‘Küçük Prens’, Antoine de Saint-Exupéry

— Kozmik yalnızlık

— Aşkın yurtsuzluk

— Sorumluluk ve şiirsel adalet

Yan okumalar:

—‘Roman Kuramı’, George Lucas

—‘İnsanların Dünyası’, Antoine de Saint-Exupéry