İçimdeki Çocuk

Geçen gece iki buçukta uyandıktan sonra bir daha uyuyamadım. İçimde gittikçe artan bir huzursuzluk yakamı eski bir alacaklı gibi tutuyor, bırakmıyordu.