İç Ege’de Bir Tarih Zenginliği Uyanıyor: Simav

Simav aynı zamanda Türkiye’nin sayılı kaplıca kentlerinden biri. Simav Belediyesi tarafından kentin doğal ve kültürel zenginliklerini korumak ve yaşatmaya yönelik bir dizi çalışma başlatıldı. Öncelikle Simav’ın somut ve somut olmayan kültür ve doğal varlıklarını saptamak amacıyla Kaymakamlık, Belediye ve Kütahya Müzesi işbirliği ile bir envanter çalışması yapılacak.Müze müdürü ve aynı zamanda Kütahya ÇEKÜL temsilcisi olan Metin Türktüzün yapılan çalışmaları yakından takip ediyor.
 
 
İlk ele alınan kültür varlıklarından biri, geçmişi 1926 yılına uzanan bir Cumhuriyet mimarlık mirası olan Osmanbey İlköğretim Okulu, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından belediyeye tahsis edildi. Kent Müzesi olarak değerlendirilecek olan yapının rölöve ve restorasyon projeleri için Yıldız Teknik Üniversitesi ile anlaşma yapıldı.
 
 
Tarihte Fındıcak Kalesi olarak geçen, İskender döneminde yapılıp Timur tarafından harap edilen Simav Kalesi’nden bugüne pek az bölüm kalmış. Hisar’ın kentin simgesi olarak yeniden projelendirerek rekonstrüksiyonu ve peyzaj düzenlemesi planlanıyor. Tarihi Yukarı Çarşı da (Şadırvanlar Çarşısı) restore edilecek ve Simav’a özgü ağdacılık, bakırcılık, kalaycılık, leblebicilik, şekercilik gibi geleneksel mesleklerle canlandırılacak.
 
 
Simav’ı Bizanslılardan alan Germiyanoğlu Babik Bey tarafından 15. yüzyılın ilk çeyreğinde yaptırılmış olan tescilli Babik Bey Hamamı’nın, belediyece restore edildikten sonra sergi salonu ve sanat öğretim atölyesi olarak kullanılması planlanıyor. Erken Bizans Dönemi’ne ait mozaikleri ile dikkat çeken, harap haldeki Mozaikli Ev, Belediye Meclis kararı doğrultusunda kamulaştırıldıktan sonra Kültür Bakanlığı’na devredilecek. Kazı ve yenileme çalışmalarından sonra uygun projesi yapılacak. İl Özel İdaresi tarafından restore edilmekte olan Hacı Mustafa Veral Evi de, geleneksel yaren toplantılarının yapıldığı ve Simav yemeklerinin sunulduğu, Simav kültürünün yaşatıldığı Belediye Kültür Evi olarak işlevlendirilecek. Tarihi İpek Yolu üzerindeki Dokuzgözler Köprüsü’nün onarılarak rekreasyon alanı olarak değerlendirilmesi tasarlanıyor. İç Ege’nin 3500 yıllık tarihini aydınlığa çıkaracak, kentin üzerine kurulduğu Ancyra Antik Kenti’nin kazı çalışmaları için de girişimlerde bulunuluyor.
 
 
İlçenin Örencik köyünde bulunan İnçal ve Kocain mağaralarının düzenlenmesi, Kalkan ve Çaysimav köylerinin tescilli evlerinin restore edilmesi de tasarlanıyor. Geç Roma Dönemi’ne ait askeri bir karakol olan Bahtıllı Kalesi, Frig Dönemi’ne tarihlenen Synaos Kalesi, Osmanlı yapısı Kuşu Köprüsü, ayrıca Yağıllar ve Gölköy köprüleri, doğa harikası Yaykın Kanyonu, daha nice cami, höyük, tümülüs, nekropol, yerleşke, kilise ve sarnıç Simav’ın diğer zenginlikleri arasında bulunuyor.