Hükümet, Nükleeri Överken Gülünç Oluyor

Nükleer felaketin 27. gününe girilmişken ve tehlikeli durum hala ciddiyetini korurken, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ‘Bekârlar evlilere göre 6 yıl daha az yaşıyor; nükleer santrallerin ise insan hayatı üzerindeki olumsuz etkisi önemsiz boyuttadır’ şeklinde bir açıklama yaptı.