Horon Direnmektir!

Horon Karadeniz’in ritmi, tulum ve kemençe Karadeniz’in sesidir. Horon; sevdaların başladığı, dertlerin haykırıldığı yerdir. Dili, inancı, kökeni ve rengi ne olursa olsun insanların el ele tutuştuğu ve hiç bir karşılık beklemeden yan yana geldiği bir ibadet gibidir.